Bugün: 19 Temmuz 2024 Cuma

GENEL

Hizmet-İş Sendikası Eskişehir Şehir Hastanesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı


Hizmet-İş Sendikası Eskişehir Şehir Hastanesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı

HAK-İŞ / HİZMET İŞ Sendikası Bölge Koordinatörü Recep Dere, Eskişehir Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı

3,65 B
 Hizmet-İş Sendikası Eskişehir Şehir Hastanesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı
HAK-İŞ / HİZMET İŞ Sendikası Bölge Koordinatörü Recep Dere, Eskişehir Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Eskişehir Şehir Hastanesinde taşeron şirket bünyesinde çalışanların  son derece zor, uzun ve yorucu mesailerle ağır şartlarda ve düşük ücretlerle çalıştığını söyleyen Dere," Çalışma koşulları giderek ağırlaşmaktadır. Hastane temizliğinden hastanın temizliğine kadar pek çok işi yapan arkadaşlarımız, 5 kişilik işi 2 kişiyle yapmaktadır. Gece-gündüz gösterilen büyük özveriye rağmen, işçilere “çok iş, az ücret” politikası uygulanmaktadır. Şehir Hastanesi Emekçileri sosyal haklardan da mahrumdur. Ücretlerini günü ve zamanında alamıyorlar; ücretleri bazen birkaç hafta gecikmeli, bazen birkaç ay gecikmeli olarak ödeniyor. Aylardır maaşlarını alamayan kardeşlerimiz var." dedi.  "Haksızlıklara ses çıkaranlar baskı görmekte, mobinge maruz kalmaktadır." Bu sözler ile konuya işaret eden Dere," Ücretlerinde iyileştirme ve insani koşullarda çalışma talep eden emekçi kardeşlerimiz, kanunun kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak, HİZMET-İŞ Sendikamızda örgütlenmeye başlamışlardır. Bir kısım arkadaşlarımız sendikaya üye olma hakkını kullandığı için haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılmıştır. Arkadaşlarımız birim amirleri tarafından sendikaya üye olmamaları yönünde tehdit edilmektedir. Hukuken bir karşılığı olmayan mesnetsiz gerekçelerle iş akitleri feshedilmektedir. Diğer taraftan da Sendikamıza üye olan arkadaşlarımız yine baskı ve tehditle istifa etmeye zorlanmaktadır. Böylece, çalışan arkadaşlara gözdağı verilmektedir. Bu, alenen suçtur. Mobingtir, kıyımdır, adaletsizliktir. Bu, işyeri barışını dinamitlemektir. Bu durumu nefretle kınıyor, işvereni ve birim amirlerini yasalara uymaya davet ediyoruz." dedi.  Çalışanlara yönelik baskı ve tehdit olduğunu, telefon yazışmaların resmi belgelerle teğit etiklerini söyleyen Dere, sözlerine şöyle devam etti; " Birim amirlerinin sendikaya üye olmamaları yönündeki baskıları belgeleriyle ortadadır, suçüstü yakalanmışlardır. Söz konusu amirlerden birinin, “Arkadaşlar son dönemde şehir hastanelerinde bazı personellerin ve sendikaların girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Sendika en doğal hakkınızdır ama bizim de bu konuda tavrımız nettir. Daha önceden de bunun nasıl sonuçlandığını hepimiz gördük. Aman ha farklı davranışlara girmeyelim” sözleri, emekçilere yapılan baskının boyutlarını gözler önüne sermektedir. dedi.  İşveren ve personel amirlerine seslenen Dere, sözlerine şu şekilde devam etti; " Emekçilerin en temel anayasal hakkı olan “çalışma ve örgütlenme hakkı” engellenemez. Akıl ve ahlak dışı baskılar, emekçi kardeşlerimiz nezdinde karşılık bulmamaktadır. Karşılık bulmadığı için de tehdit ve yıldırma operasyonları artırılarak devam ettirilmektedir. Emekçi kardeşlerimiz bütün baskı ve tehditlere rağmen Hizmet-İş Sendikamıza üye olmaya devam ediyorlar. Tüm tehdit ve baskılara boyun eğmeyen emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. HİZMET-İŞ Sendikası olarak, Eskişehir Şehir Hastanesinde iş barışı, yaşanabilir ücret ve iş güvencesinin sağlandığı bir çalışma ortamı için her türlü yasal mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. " dedi.